"Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, "

Rád bosých karmelitánov
Svetský rád bosých karmelitánov

O. ANDRZEJ RUSZAŁA OCD

Apoštolát vo svetle náuky sv. Terézie od Ježiša

Krakov Provinciál bosých karmelitánov

O. Jan Poříz OCD

Priateľstvo sv. Terézie od Ježiša s pátrom Hieronymom Graciánom

Praha

O. Paul Weingarten OCD

Identita kresťana u sv. Terézie od Ježiša

Viedeň

O. Marian Zawada OCD

Štruktúra obrátenia u sv. Terézie od Ježiša

Krakov

O. Juraj Mihály OFM

Vplyv františkánskej spirituality na život sv. Terézie od Ježiša

Bratislava

O. Miloš Viktorín OCD

Sv. Terézia od Ježiša - žena, ktorá mala odvahu nechať sa oslobodiť

Staré Hory

"Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, "

Vyvrcholením sympózia k sv. Terézii od Ježiša bola o 16:30 h slávnostná sv. omša v kaplnke Centra Salvator v Bratislave. Hlavný celebrant bol páter Stanislav Miernik OCD, provinciálny delegát pre Slovensko a homíliu predniesol páter Krzysztof Gorski OCD, provinciálny delegát Krakovskej provincie pre OCDS. Pri sv. omši sa veriaci pripojili k iniciatíve generálneho predstaveného bosých karmelitánov pátra Saveria Cannistru OCD a Sv. Otca Františka v modlitbe za pokoj vo svete, aby oheň Božej lásky zvíťazil nad požiarmi vojny a násilia. Počas sv. omše spieval chrámový zbor Chorus Salvatoris pri jezuitskom kostole v BA pod vedením Róberta Mésároša. Obetné dary prinášali deti sestier OCDS.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov