sv. Mária Magdaléna de Pazzi

1566 - 1607
spomienka 25.5. 


"Naozaj si obdivuhodné, Božie Slovo, v Duchu Svätom, keď spôsobuješ, že ťa on tak vlieva do duše, aby sa celkom spojila s Bohom, počala Boha, poznala Boha a okrem Boha v ničom nehľadala záľubu.
A Duch Svätý prichádza do duše označený drahocennou pečaťou krvi Slova, čiže zabitého Baránka. Ba viac, táto krv ho pobáda, aby prišiel, hoci aj sám Duch sa hýbe a túži prísť."

Narodila sa vo Florencii 2. apríla 1566. Nábožne ju vychovali a keď vstúpila ku karmelitánkam, viedla skrytý život modlitby a odriekania. Horlivo sa modlila o obnovu Cirkvi a sestry viedla k evanjeliovej dokonalosti. Boh ju obdaril mnohými mystickými darmi. Zomrela 25. mája v roku 1607. Kanonizoval ju pápež Klement IX. v roku 1669. 

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov