sv. Šimon Stock

1200 - 1265
spomienka 16.5. 


"V ruke držala škapuliar a ubezpečovala ho: „Toto je privilégium pre teba a pre tvojich; každý, kto zomrie s týmto škapuliarom, bude zachránený“."

sv. Šimon Stock

Pôvodom Angličan, veľmi známy v XIII. stor. Podľa tradície bol pustovníkom a po príchode karmelitánov do Anglicka vstúpil k nim. V roku 1251, keď bol generálnym predstaveným, mu Panna Mária darovala škapuliar ako výsadu a znak ochrany pre Karmel. Šimon Stock zomrel vo francúzskom  Bordeaux. Bol uctievaný pre veľkú svätosť a výnimočnú úctu k preblahoslavenej Panne Márii. Jeho kult sa vyskytoval na niektorých miestach už v XV. stor. V nasledujúcom storočí prijali v celom ráde jeho sviatok, ktorý zaradili na 16. mája. Je považovaný za autora modlitby k Panne Márii Flos Carmeli.


Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov