Spomienka na p. Michala Mikušku

vo štvrtok 6. februára 2020 uplynie 10 rokov od odchodu o. Michala Mikušku OCD do Otcovho domu…My sme na neho s láskou a vďačnosťou spomínali už v sobotu 1. februára pri sv. omši na Karmeli-OCDS v Bratislave (o. Michal zomrel v prvú sobotu februára 2010). Sv. omšu celebroval náš nový kandidát, o. Štefan Smetana.

Na podnet a osobnú prosbu niektorých spolusestier som sa trochu “pohrabala” v archíve (v počítači) a tak Vám posielam podrobnejší životopis o. Michala Ondreja od Matky Ježišovej (Mikušku), ako aj jeho veľmi cenný vlastný životopis (pred vstupom k bosým karmelitánom r. 2007), parte… Prikladám aj niekoľko fotografií z jeho života v Karmeli (OCDS a OCD) – aby sme si my “starší”  a trochu dlhšie kráčajúci po karmelskej ceste mohli pospomínať na túto vzácnu osobnosť, a aby sa tí “mladší”, ktorí ho osobne nepoznali, mohli trochu oboznámiť so životom tohto vzácneho človeka s láskavým, štedrým srdcom i láskavým humorom, kňaza, rehoľníka…, starostlivého a štedrého duchovného otca! Jeho život bol bohatý na Božie milosti a dobrodenia, ale aj na mnohé obete, kríže a trápenia, odriekania a úskalia totalitného režimu…

Spojme sa v modlitbách, vo vďačnej spomienke na o. Michala, poďakujme Pánovi za dar jeho bohatého, skromného a obetavého života i za jeho láskavosť, dobrosrdečnosť a dobročinnosť voči nám…

Prajem Vám všetkým – aj celej karmelitánskej rodine na Slovensku – veľa Božieho požehnania a milostí na ceste odovzdanosti, vytrvalosti a dokonalosti, na ceste do náručia Pána Ježiša i Panny Márie, Kráľovnej a Matky Karmelu! Nech sa za nás a za celý Karmel na Slovensku prihovára aj náš milovaný duchovný otec a dobrodinec – o. Michal od Matky Ježišovej! 
Pax Christi!
S modlitbou v srdci a objatím Vaša sestra Mária (od Najsv. Srdca Ježišovho)

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov