Škapuliarske záväzky

Aby sme mohli dúfať v splnenie dvoch veľkých prísľubov spojených so škapuliarom, musíme byť ochotní prijať isté záväzky:

– konať pokánie – snažiť sa o svoju spásu, zachovávať Božie a cirkevné prikázania, vyhýbať sa smrteľnému hriechu a žiť v posväcujúcej milosti. Tiež ide o vedomé a dobrovoľné sebazaprenia, umŕtvenia a pokánie, aby sme premohli zlo, zadosťučinili Bohu a posvätili blížnych.

– zachovať čistotu podľa stavu, nasledovať čnosti Matky Božej a snažiť sa o svätosť života, aby sme mohli byť po jej príhovore vyslobodení v najbližšiu sobotu po smrti z očistca. V priebehu dňa je vhodné venovať nejaký čas rozjímaniu o Máriinom živote (napr. na ruženci) a o tom, ako slúžila Bohu, aby sme ju vedeli nasledovať.

– modliť sa každý deň najmä mariánsku modlitbu. Každý deň obnovujeme naše zasvätenie sa Márii prostredníctvom škapuliarskej modlitby, ktorú nám určil kňaz v deň prijatia škapuliara (obyčajne ide o modlitbu Pod tvoju ochranu, Vitaj, Kráľovná, Rozpomeň sa alebo Zdravas´Mária).

– odporúča sa spoznávať ducha a poslanie karmelitánskeho rádu; raz za rok si môžeme vykonať v dňoch od 7. do 15. júla novénu ku cti Panny Márie Škapuliarskej (súkromne alebo v spoločenstve) a 16. júla, v deň slávnosti, pristúpiť k sviatostiam, aby sme získali odpustky a obetovali ich za seba alebo za zosnulých.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov