Škapuliarske prisľúbenia

Celá mariánska tradícia Karmelu spája so škapuliarom dva veľké prísľuby a dve milosti, ktoré z nich vyplývajú:

  • ochrana pred večným ohňom
  • milosť “sobota”
  • špecialna ochra
  • stáva sa duchovným členom karmelitánského rádu

– „Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni“ (slová Matky Božej sv. Šimonovi Stockovi). Mária tak sľubuje všetkým, ktorí sú oblečení do škapuliara, pomoc na ceste spásy.

 – Oslobodenie z očistca v najbližšiu sobotu po našej smrti. Ide o tzv. sobotné privilégium. Matka Božia tým, ktorí nosili škapuliar, snažili sa zachovať čistotu podľa životného stavu a boli verní modlitbe, zaistila rýchle vyslobodenie z očistca (bula pápeža Jána XXII. z r. 1322): „Ja, Matka, k nim v prvú sobotu po ich smrti milostivo prídem a tých, ktorých nájdem v očistci, oslobodím a zavediem na svätú horu večného života“. Mária tak sľubuje všetkým oblečeným do škapuliara pomoc na ceste posvätenia.

– Pomoc a ochrana v nebezpečenstvách duše aj tela. Mária sľubuje, že nás bude podporovať na ceste nasledovania Krista a najmä v hodine našej smrti, ako aj pomáhať v poslednom boji o večnú spásu.

– Podiel na duchovných dobrách celého karmelitánskeho rádu v živote aj po smrti (na sv. omšiach, kajúcnych skutkoch, modlitbe, odpustkoch a obetách), keďže Matka a Kráľovná Karmelu so sebou zjednocuje do jednej rodiny tých, ktorí prijímajú škapuliar.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov