Bosí bratia Preblahoslavenej
Panny Márie z hory Karmel

"Plný som horlivosti za Pána Boha zástupov!"

Aktuality


3. Deň novény
12.03. Svätý Jozef, ty si bol tak blízko veľkých Božích tajomstiev. Evanjeliá často spomínajú tvoju osobu, ale neuvádzajú ani jedno
Read more.
Audio kázne k sv. Jozefovi
Audio Pozývame vás všetkých pridať sa k tejto novéne vo svojich domovoch a rodinách, napr. modlitbou Litánií k sv. Jozefovi,
Read more.
Kázne na novénu k sv. Jozefovi
DÔLEŽITÉ!!!V súvislosti so stanoviskom KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb s ľútosťou informujeme, že do 23. marca 2020 sa nebudú
Read more.
2. Deň novény
11.03. Svätý Jozef, keď si bol poverený vykonať veľkú úlohu v dejinách spásy, tvojou odpoveďou bola úplná odovzdanosť Bohu. Sv.
Read more.

Zaujímavosti


Audio

Video

Knihy

Misie

Galéria

Povolanie

Novinky

Mapa

Email


Príde deň, keď diabol bude prekrúcať obraz nášho Pána Ježiša Krista a jeho slová v ľuďoch žijúcich vo svete, kňazov a rehoľníkov nevynímajúc. Avšak ten, kto bude vzývať Ducha Svätého, objaví klam.

sv. Mária od Ukrižovaného Ježiša

Duch Svätý dáva ľudskému rozumu jasnú intuíciu vo vzťahu k Božím veciam. Rozjasňuje vieru človeka, pomáha nám prenikať hlbšie do Božieho tajomstva, pomáha nám objavovať jeho vlastnosti, nakoľko je to ľudskému rozumu dané, a teda utvára zmysel viery. Oslobodzuje našu myseľ od nesprávnych a falošných predstáv. Rozumu vlieva čistotu a jemnocit, ktoré Ježiš nazýva v evanjeliách čistotou srdca. Dušu napĺňa hlbokým a nezakaleným pokojom, keď bude stáť zoči-voči nepochopiteľnému Božiemu tajomstvu. Tento dar sa stáva závdavkom požehnania, ktoré plynie z blaženého nazerania v nebi. „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). Ak prosíme Ducha Svätého, aby nás sprevádzal v každodennom živote, diabol nás nedokáže zviesť svojím klamstvom a nebude schopný vykoreniť z našej mysle a z nášho srdca pravdivý obraz a pravé učenie Ježiša Krista. Všetky herézy a odpadnutia od viery totiž začínajú tam, kde si človek na vlastnú päsť začína vykladať pravdu, ktorú priniesol Pán Ježiš, a kde sa vzďaľuje od Ducha Svätého, prameňa všetkej múdrosti a poznania.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov