Odporúčania súvisiace s prijatím škapuliara

Aby sme škapuliar dôstojne prijali a nosili, treba:

– zaobstarať si škapuliar

– duchovne sa pripraviť zmierením sa s Bohom, spoveďou a sv. prijímaním (stav posväcujúcej milosti je podmienkou na získanie odpustkov v deň prijatia škapuliara).

– poprosiť kňaza, aby nám požehnal a naložil škapuliar vo svojej farnosti alebo v karmelitánskom kláštore. Každý katolícky kňaz alebo diakon môže požehnať a vložiť karmelitánsky škapuliar podľa schváleného obradu. Nevkladáme si ho sami, ale dostávame ho tak ako rehoľný habit. Škapuliar sa má naložiť až po predchádzajúcom požehnaní. Kňaz tiež určí každodennú škapuliarsku modlitbu.

– uviesť základné osobné údaje potrebné na zápis do Knihy prijatia do škapuliara kňazovi alebo jeho pomocníkom. Škapuliar nosíme na krku tak, že jedna časť spočíva na hrudi a druhá na pleciach (môžeme ho nahradiť škapuliarskym medailónom). Ošúchaný alebo zničený škapuliar sa nemá vyhadzovať, lebo bol požehnaný; najlepšie je, keď sa spáli.

– Po prijatí škapuliara môžeme v spojení s Karmelom prehlbovať našu mariánsku duchovnosť v bratstvách, spoločenstvách a v škapuliarskych skupinách.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov