Litánie k Panne Márii, Matke Karmelu

Pane, zmiluj sa.       Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.     Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.       Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.
V proroctve Eliáša ukrytá, oroduj za nás.
Patrónka a Pani Karmelu, oroduj za nás.
Kráľovná, Ozdoba Karmelu, oroduj za nás.
Matka a Sestra naša, oroduj za nás.
Vychovávateľka  Karmelu, oroduj za nás.
Svätým škapuliarom nás ochraňujúca, oroduj za nás.
Stále prítomná v dejinách Karmelu, oroduj za nás.
Blahoslavená Panna z hory Karmel, oroduj za nás.
Sláva hory Karmel, oroduj za nás.
Kvet Karmelu, oroduj za nás.
Hviezda morská, oroduj za nás.
Brána do neba, oroduj za nás.
Život a nádej naša, oroduj za nás.
Matka najláskavejšia, oroduj za nás.
Matka milosrdenstva, oroduj za nás.
Matka krásnej lásky, oroduj za nás.
Matka Božej milosti, oroduj za nás.
Matka Panna, oroduj za nás.
Panna čistého Srdca, oroduj za nás.
Panna Nepoškvrnená, oroduj za nás.
Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás.
Príbytok Najsvätejšej Trojice, oroduj za nás.
Najčistejší obraz Cirkvi, oroduj za nás.
Majsterka duchovného života, oroduj za nás.
Nositeľka Božieho Slova, oroduj za nás.
Panna započúvaná do Slova, oroduj za nás.
Panna bdejúca, oroduj za nás.
Panna tichá a ukrytá, oroduj za nás.
Zachovávajúca v srdci  všetky Božie veci, oroduj za nás.
Zotrvávajúca v modlitbe, oroduj za nás.
Statočne zotrvávajúca v oblaku viery, oroduj za nás.
Duchu Svätému stále otvorená, oroduj za nás.
Poslušná Otcovej vôli, oroduj za nás.
Nasledujúca Krista až pod kríž, oroduj za nás.
Dôverne očakávajúca zmŕtvychvstanie Pána, oroduj za nás.
S  Ježišom zjednotená v bolesti i v radosti, oroduj za nás.
Dokonalá učeníčka svojho Syna, oroduj za nás.
Prvá uprostred chudobných Pána, oroduj za nás.
Pokorná služobnica Pána, oroduj za nás.
Vzor modlitby a odriekania, oroduj za nás.
Vzor kontemplácie a príhovoru, oroduj za nás.
Vzor nášho odovzdania sa Bohu, oroduj za nás.
Mária, milujúca prítomnosť, oroduj za nás.
Sprevádzajúca nás na ceste viery, oroduj za nás.
Sprievodkyňa na horu Karmel, oroduj za nás.
Kráľovná posvätného škapuliara, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,vyslyš nás, Pane,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Naša Matka a Kráľovná z hory Karmel.
Daj nám znak svojej ochrany.

Modlime sa.

Bože, z tvojej dobroty  sme dostali Nepoškvrnenú Pannu Máriu za Matku a Kráľovnú  Karmelu; daj, aby sme tak ako ona ustavične kontemplovali tvoje slovo, jej srdcom milovali bratov a sestry, priťahovali ich ku Kristovi, a boli ochotní darovať za nich život.  Skrze Krista, nášho Pána.  Amen.

alebo:
Modlime sa.

Veľký a svätý Bože, nech nám pomáha na životnej púti mocné orodovanie slávnej Panny Márie, Matky a Kráľovnej Karmelu, aby sme pod jej ochranou bezpečne došli k vrcholu dokonalosti,  k Ježišovi Kristovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov