Kláštor sv. Terézie od Ježiša

Staré Hory
Banskobystricka diecéza

Kláštor Bosých Karmelitánov
Staré hory 169
976 02 Staré Hory
Slovensko

 +421/0/484 199 204
 starehory.karmel@gmail.com
www.farnoststarehory.sk


komunita vznikla 01. 07. 2010


Asi 12 km od Banskej Bystrice v smere na Ružomberok, blízko hlavnej cesty, stojí Bazilika Navštívenia Panny Márie, známe mariánske a pútnické miesto banskobystrickej diecézy. Po revolúcii prevzali správu farnosti a obsluhu pútnikov redemptoristi, resp. na krátky čas diecézny kňaz, a od roku 2010 sem pozval o. biskup Rudolf Baláž bosých karmelitánov. V budove zrekonštruovanej fary sídlia traja pátri, ktorí okrem obsluhy farnosti a pútnikov vykonávajú celotýždennú spovednú službu v banskobystrickej katedrále. V tomto smere spolupracujú s komunitou bosých karmelitánov v Banskej Bystrici na Kalvárii.

Správu mariánskeho pútnického miesta Staré Hory a miestneho farského spoločenstva bratia Bosí karmelitáni prevzali po ukončení pôsobenia vo farnosti Priechod neďaleko Banskej Bystrice.


komunita


br. Stanisław Miernik OCD 
predstavený

br. Miloš Viktorín OCD

br. Ján Števkov OCD

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov