Kláštor Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa

Košice-Lorinčík
Košická arcidiecéza

Kláštor Bosých Karmelitánov
Lorinčík 145
040 11 Košice
Slovensko

 +421 904 515 987
 lorincik.karmel@gmail.com
 www.lorincik.bosikarmelitani.sk


vznik 01. 07. 2006


Nový Kláštor Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa bol vybudovaný  na základe nezištnej pomoci miestnych veriacich a úsilia tamojšej komunity, ktorá vznikla v roku 2006 po súhlase otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Stavebné práce začali v roku 2010 a  už 27. 9. 2014 bol nový kláštor posvätený. Slúži nielen miestnej komunite, pravé krídlo budovy  poskytuje priestor (cca 18 miest, 1 i 2-lôžkové izby) pre jednotlivcov i skupiny, ktorí túžia po stíšení, duchovných rozhovoroch alebo rekolekciách. Kaplnka je prístupná pre hostí, ako aj pre verejnosť (denne do 20. hodiny).


komunita


br. Andrej Valent OCD 
predstavený

br. Miroslav Bandík OCD
1. Radca

br. Bernard Gorczyński OCD

br. Rudolf Bartal OCD

br. Stanislav Jaloviar OCD

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov