Kláštor sv. Terézie Benedikty od Kríža

Banská Bystrica-Urpín 
Banskobystrická diecéza

Kláštor Bosých Karmelitánov
Pod Urpínom 29
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

+421/907 747 464
 karmel.bb@gmail.com
 www.urpin.bosikarmelitani.sk


komunita vznikla 17. 09. 2008


Zrekonštruovanú krížovú cestu a Kostol Povýšenia Svätého kríža, spolu s novým Kláštorom sv. Terézie Benedikty od Kríža (Edity Steinovej), odovzdal do užívania bosým karmelitánom o. biskup Rudolf Baláž v roku 2008. Miestna komunita v prvom rade spolupracuje s bratmi na Starých Horách - podieľa sa na celotýždennej spovednej službe v banskobystrickej katedrále, v pôstnom období vedie pobožnosť krížových ciest, dopĺňa pastoráciu v UPC a podľa potreby pomáha okolitým farnostiam.


komunita


br. Paweł Wojnowski OCD
Rektor duchovnej správy

br. Dušan Hricko OCD

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov