Ctitelia škapuliara

Kto sme?

Člen škapuliarskeho bratstva môže byť členom aj iných bratstiev a spoločenstiev (napr. Ružencový spolok, Božského Srdca  Ježišovho). Členmi sú aj kňazi, biskupi, členmi boli aj pápeži – je ním aj terajší Svätý Otec Ján Pavol II.
Keďže sa členovia posvätného škapuliara zvyčajne modlievajú aj  posvätný ruženec („Škapuliar nos, ruženec sa modli“), konajú si prvé piatky, chodievajú na nedeľné popoludňajšie pobožnosti – pripojené sú tu aj najpoužívanejšie modlitby v novom znení.
O obľube posvätného škapuliara na Slovensku  svedčí aj knižočka  spred 250 rokov, uchovávaná v Hontianskych Nemciach,  ktorú spomína dp. Andrej Kmeť, významná osobnosť nášho náboženského, a kultúrneho života, v úvode knižočky „Svätý škapuliar“, ktorú zostavil. 
„Krátke nábožné cvičení, spolu i privilegia a regule veleslavného arcibraterstva nejblahoslavenější Panny Marie z hory Karmelu, roku 1718 ve farním kostele kráľov-ského svobodného města Banského Bela, též vyzdvižené, nyní pak skrze dvojctihodného kněže, Štěpána Stokkera, na ten čas pána faráře Belského, všem mariánským ctitelům, obzvlášte pak bratrům a sestrám téhož arcibratstva k žádostivému duchovní-mu užitku a k spomožení kajícim dušičkám v očistci na svetlo vy-dané, roku 1753.“

Úcta k Panne Márii Karmelskej, zviazaná s históriou a duchovnými hodnotami Rádu bratov Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, je vyjadrená prostredníctvom škapuliara. A preto ten, kto ho prijme, stáva sa členom rodiny Rádu a zaväzuje sa žiť jeho spiritualitu so všetkými osobitosťami svojho stavu.

Povaha a charakter:

„Škapuliar je v podstate habit. Kto ho dostane, je zaradený viac alebo menej dôverne do spoločenstva karmelitánskeho rádu“.   Škapuliar alebo malý habit je skutočne miniatúrnym  habitom tohto rádu, ktorý na to, aby mohol žiť a „nasledovať Ježiša Krista“ , vybral si duchovnú skúsenosť rodinného príbuzenstva  s Máriou ako sestrou, matkou a vzorom.

Kto môže prijať škapuliar

Pridruženie ku karmelitánskej rodine a rodinná spriaznenosť s Máriou nadobúda podstatný komunitárny a cirkevný charakter, pretože Mária „pomáha všetkým svojim deťom – kdekoľvek a akokoľvek žijú – nájsť v Kristovi cestu k Otcovmu domu“. Škapuliar je takto malým „znakom“ veľkého  karmelitánskeho ideálu: intimity s Bohom a priateľstva medzi učeníkmi. Preto škapuliar môže prijať každý, kto chce nasledovať Ježiša a Máriu.

  • Deti od 1. sv. prijímania
  • Mládež
  • Slobodní
  • Manželia
  • Rehoľníci a rehoľníčky
Škapuliar

informárie

Škapuliar má byť zhotovený z vlnenej látky hnedej farby. Na jednom kúsku má byť obraz Matky Škapuliarskej a na druhom Srdce Ježišovo. Škapuliar má byť posvňtený kňazom alebo diakonom. Treba ho nosiť tak aby jedna jeho časť spočívala na pleciach a druhá na prsiach. V roku 1910 pápež PIUS X. dovolil nahradenie pláteného škapuliara medailou posvätného škapuliara. Tak škapuliar, ako i medaila sa majú nosiť patričným spôsobom. Osoby, ktoré nosia škapuliar a patria do Bratstva posvätného škapuliara, majú účasť na duchovných dobrách celého karmelitánskeho rádu, nazývajú sa bratmi a sestrami a duchovným spôsobom nimi skutočne sú.

Historia škapuliara

Škapuliarské prisľúbenia

Škapuliarské záväzky

Obrad prijatia

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov