Karmelitánska rodina

po roku 1990

naše rády

Bosí karmelitáni

OCD

kontemplácia a apoštolát

Sme spoločenstvo, ktoré  spája vnútornú (rozjímavú) modlitbu s apoštolátom podľa potrieb Cirkvi. Prvenstvo však má vnútorná modlitba. Našimi svätými sú Terézia od Ježiša (Terézia Ávilská), Ján od Kríža, Terézia od Dieťaťa Ježiša, Edita Steinová a veľa iných.

Bosé karmelitánky

OCD

Kontemplácia

„Naše povolanie má byť zamerané úplne na počúvanie Božieho slova, hľadanie vzácnej perly Božieho kráľovstva, vo veľkej samote a v úplnom odlúčení od sveta.“ 
Konštitúcie bosých karmelitánok

Svetský rád

OCDS

evanjeliová dokonalosť vo svete

Spoločenstvo veriacich, ktorí sa zaväzujú usilovať sa o evanjeliovú dokonalosť vo svete podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti a podľa blahoslavenstiev, pričom sa vo svojom kresťanskom živote inšpirujú a povzbudzujú spiritualitou tereziánskeho Karmelu.

Agregované spoločenstvá

Karmelitánky Dieťaťa Ježiša

CSCIJ

Kontemplácia a apoštolát

Duchovnosť sestier sa opiera o osobu Dieťaťa Ježiša, čiže o duchovné detstvo. Nie je to „detinskosť“, ale detstvo, ktoré sa neopiera o slová alebo city, ale spočíva v pokore a obete, v jednoduchosti mysle a apoštoláte radosti uprostred „malých“ tohto sveta, v radostnom a úprimnom prežívaní svojho povolania.

Karmelitánsko-tereziánska únia

Ježišova učeníčka

Sestra Karmelitánsko-tereziánskej únie sa stáva Ježišovou učeníčkou, podieľajúc sa na evanjeliových radách prostredníctvom troch sľubov, avšak nie v kláštore, ale v zamestnaní, v ktorom sa nachádza a v bežných spoločenských udalostiach. Tým, že užíva vlastné dobrá skromne, chce byť chudobná s chudobným Kristom. Vo svojom povolaní sa chce pripodobniť Kristovi aj poslušnosťou Bohu Otcovi. Povolaná k duchovnému materstvu, volí si život čistoty, aby bola úplne otvorená pre bratov a sestry.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov