Formácia

PODSTATA FORMÁCIE
Ľudská formácia rozvíja:

– našu schopnosť interpersonálneho dialógu, vzájomnej úcty a tolerancie;
– pripravenosť prijímať napomenutia a opravovať iných v duchu vľúdnosti;
– schopnosť vytrvať vo svojich záväzkoch.

Kresťanská formácia zväčšuje:

– našu schopnosť osvojiť si potrebné teologické vedomosti na základe Katechizmu Katolíckej cirkvi a a cirkevných dokumentov;
– docenenie hodnoty krstného zasvätenia;
– horlivosť v obrátení sa, kresťanskú angažovanosť a svätosť života;
– zápal života v nasledovaní Ježiša a v účasti na jeho spasiteľnej misii cez rozvíjanie svojho povolania v rozmere prorockom, kňazskom a kráľovskom.

Karmelitánska formácia upevňuje našu karmelitánsku identitu:

– štúdiom a duchovným čítaním Svätého písma a praktizovaním lectio divina;
– zdôraznením dôležitosti liturgie Cirkvi, najmä Eucharistie a liturgie hodín;
– poznávaním spirituality Karmelu, jeho histórie a diel svätcov Karmelu;
– formáciou k modlitbe a meditácii;
– formáciou k apoštolátu vychádzajúcemu z učenia Cirkvi a chápania úlohy v apoštoláte rádu.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov