Kategória: ocds

Charizma rádu

Svetský rád bosých karmelitánov je spoločenstvo veriacich, ktorí sa zaväzujú usilovať sa o evanjeliovú dokonalosť vo svete podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti a podľa blahoslavenstiev, pričom sa vo svojom kresťanskom živote inšpirujú a povzbudzujú spiritualitou tereziánskeho Karmelu.

Čítať ďalej

Apoštolát OCDS

Svetský karmelitán si uvedomuje, že pravá modlitba a apoštolát sú neoddeliteľné a navzájom sa oživujú. A hoci sa jeho apoštolát zakladá predovšetkým na osobnom raste v spojení s Bohom a na svedectve života modlitby, je ochotný apoštolsky spolupracovať v každej oblasti, najmä v prospech svätých povolaní, misijných prác a na podujatiach rádu.

Formácia OCDS

Formácia rádu

Do Svetského rádu bosých karmelitánov môže vstúpiť katolík vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý sa usiluje o skutočný kresťanský život a evanjeliovú dokonalosť a túži žiť zasvätený život vo svete.

Čítať ďalej

Konštitúcie rádu ocds

KONŠTITÚCIE SVETSKÉHO RÁDU BOSÝCH KARMELITÁNOV

D E K R É T
Generálny predstavený bosých karmelitánov po predchádzajúcom schválení Generálnym definitóriom na 11. zasadaní zo dňa 9. júna 2003 predložil text Konštitúcií Svetského rádu Apoštolskej stolici so žiadosťou o jeho schválenie.

Čítať ďalej

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov