Kategória: Terezia od Ježiša

4. Deň novény k sv. Terézii od Ježiša (Avilská)

Modlitba: 

Dobrý Otče, ty si dal svätej Terézii zažiť, že Ježiš prebýva ako Kráľ v strede jej duše, a ona sa naučila žiť v jeho spoločnosti a učinila ho svojím najvernejším Priateľom; prosíme ťa, na jej príhovor vypočuj našu prosbu, ktorú ti dnes predkladáme…, a daj, aby sme aj my vnútorne zažili, že sme „obývaní“ a že sa môžeme vo všetkých svojich potrebách obracať na Ježiša vo svojom vnútri. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

3. Deň novény k sv. Terézii od Ježiša (Avilská)

Ježiš je náš najlepší vzor, brána ku všetkým milostiam, živá kniha, v ktorej môžeme čítať svoj i jeho život, dvere, cez ktoré sa nám odhaľujú všetky Božie tajomstvá. Preto je prítomný vo všetkých stupňoch modlitby. Začiatočníkom Terézia odporúča, „nech sa duša postaví pred Ježiša Krista a nech sa usiluje zamilovať sa do jeho svätého človečenstva tým, že bude stále o ňom uvažovať“; za pokročilých považuje tých, „ktorí zotrvávajú v tejto vzácnej spoločnosti“. Vyzýva človeka, nech by bol na akomkoľvek stupni modlitby, aby nezabúdal rozjímať o „Pašiách a o Kristovom živote, pretože prostredníctvom neho nám vzišlo a vzchádza všetko dobro“. Terézia je tak presvedčená o svojom postoji, že neváha vstúpiť do polemiky s duchovnými autormi tých čias, ktorí obhajujú názor, že pri kontemplatívnej modlitbe je nevyhnutné opustiť všetko stvorené, dokonca aj Ježišovo človečenstvo. Sama zažila, že aj v stave duchovného manželstva sa duša „neoddeľuje od Krista, ale sa zdržuje stále pri ňom, a to veľmi obdivuhodným spôsobom, kde sa božské a ľudské nachádza stále spolu v jej spoločnosti“. 

​Terézia plne dozrieva, keď jej ľudskú bytosť prenikne a úplne zaplaví Ježiš Kristus. Už na tejto zemi môže človek „žiť v Bohu“ a Boh môže „žiť v človeku“.

Litánie k sv. Terézii od Ježiša

Modlitba: 

​Otče, ty si dal svätej Terézii svojho Syna ako živú Knihu, v ktorej mohla čítať všetku pravdu, a Ježiš sa jej tak stal dôverným životným spoločníkom; prosíme ťa, na jej príhovor vypočuj našu prosbu, ktorú ti dnes predkladáme…, a daj aj nám túžbu po poznaní tvojho Syna, aby sme si veľmi zamilovali jeho sväté človečenstvo a stále zotrvávali v jeho spoločnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov