Kategória: aktuality

Karmelitánske pexeso

Vo voľných chvíľach si môžete zahrať niečo sväté. Napríklad karmelitánske pexeso. Bosý karmelitán z komunity Banská Bystrica – Urpín, brat Dušan Hricko, pripravil pexeso s obrázkami karmelitánskych svätých. Hrať sa dá online alebo si ho môžete stiahnuť a vytlačiť v rôznych veľkostiach.

Pri online hre je k dispozícii viacero možností: hrať ho priamo na webe s počítačovým, či ľudským protihráčom, na jednom počítači s niekým z vašej domácnosti, alebo s protihráčom na vzdialenom počítači. Vybrať si môžete aj z viacerých stupňov obtiažnosti.

Pexeso nájdete na tomto linku

VYSIELANIE NAŽIVO

V súvislosti s pozastavením verejného slávenie bohoslužieb vám ponúkame vysielanie naživo z našej kláštornej kaplnky Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa v Košiciach – Lorinčíku na tomto odkaze: https://www.youtube.com/channel/UCtGwZwmXDJfbxBpUCqrszyg

alebo aj cez Facebook v skupine Priatelia Karmelu, kde zdieľame aktuálne prenosy.

dnes, piatok 03.04. 17:15 krížová cesta a o 18:00 sv. omša

4. Deň novény

13.03.

Svätý Jozef, ty si žil každý deň s Ježišom a Máriou, dostal si milosť stráviť veľkú časť života v dôvernej blízkosti s Božím synom. Keď si vstával, prvý tvoj pohľad smeroval na Ježiša, keď si sa modlil, bol pri tebe Boží syn, keď si jedol, bol s tebou pri stole, keď si pracoval, On bol tvojím spoločníkom a pomocníkom, chvíle oddychu si prežíval v jeho spoločnosti. Pomôž nám, aby sme často obracali svoj pohľad na Boha, aby sme s ním pracovali, s ním odpočívali, s ním boli zjednotení na každom úseku svojho života, aby sme mohli byť naplnení takým pokojom ducha, aký si vyžaroval ty, vedomý si Božej prítomnosti vo všetkom. 

Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.

K: Oroduj za nás, svätý Jozef.

Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Audio kázeň 2 k sv. Jozefovi

Pozývame vás všetkých pridať sa k tejto novéne vo svojich domovoch a rodinách, napr. modlitbou Litánií k sv. Jozefovi, Korunky k Božiemu milosrdenstvu, posvätného ruženca a pod. Každý deň budeme uverejňovať kázeň z minulých rokov. Dnes to bude kázeň o. Allana Tomáša.

3. Deň novény

12.03.

Svätý Jozef, ty si bol tak blízko veľkých Božích tajomstiev. Evanjeliá často spomínajú tvoju osobu, ale neuvádzajú ani jedno tvoje slovo. Ty si všetko prežíval v hĺbke svojho srdca. Vždy bdelý a pripravený plniť zverené úlohy ticho si žil, ticho si odišiel z tohto sveta a v tichu plníš úlohu nášho orodovníka pred Bohom. Dnešný človek čoraz ťažšie nachádza oázy ticha a samoty, kde by mohol zotrvávať osamote s Bohom. Nauč nás prijať pravdu, že veľké tajomstvá nášho života treba prežívať v tichu a mlčaní.

Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.

K: Oroduj za nás, svätý Jozef.

Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.  Amen.

Audio kázne k sv. Jozefovi

Audio

Pozývame vás všetkých pridať sa k tejto novéne vo svojich domovoch a rodinách, napr. modlitbou Litánií k sv. Jozefovi, Korunky k Božiemu milosrdenstvu, posvätného ruženca a pod. Každý deň budeme uverejňovať kázeň z minulých rokov. Dnes to bude kázeň o. Petra Staroštíka.

Kázen o. Petra Starostíka 10. 03. 2019

Kázne na novénu k sv. Jozefovi

DÔLEŽITÉ!!!
V súvislosti so stanoviskom KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb s ľútosťou informujeme, že do 23. marca 2020 sa nebudú sláviť verejné bohoslužby ani v našej kláštornej kaplnke (a to ani počas novény a slávnosti sv. Jozefa).
Zároveň ubezpečujeme všetkých, ktorí ste nám poslali alebo ešte stále posielate úmysly modlitieb k sv. Jozefovi, že každý deň (od 10.-19. marca) tieto úmysly zahrnieme do našich modlitieb.
Pozývame Vás všetkých pridať sa k tejto Novéne vo svojich domovoch a rodinách, napr. modlitbou Litánií k sv. Jozefovi, Korunky k Božiemu milosrdenstvu, posvätného ruženca a pod.Na tomto odkaze: http://lorincik.bosikarmelitani.sk/na-stiahnutie môžete nájsť a vypočuť si minuloročné kázne počas novény a slávnosti sv. Jozefa.
Kaplnka kláštora v tomto období zostane otvorená pre súkromnú modlitbu.V prípade duchovnej potreby jednotlivých záujemcov môžeme v našom kláštore vyspovedať.
Modlime sa spoločne k sv. Jozefovi za uzdravenie ľudí od nového vírusu, za všetkých zdravotníkov a za to, aby sa rýchlo našli spôsoby ako nad vírusom zvíťaziť.
V modlitbe s Vami spojení,bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka

2. Deň novény

11.03.

Svätý Jozef, keď si bol poverený vykonať veľkú úlohu v dejinách spásy, tvojou odpoveďou bola úplná odovzdanosť Bohu. Sv. Matúš ťa nazýva „spravodlivým mužom” a sv. Pavol vysvetľuje, že „spravodlivý bude žiť z viery”. Práve odovzdanosť Bohu ti prikazovala, aby si s pokojom a dôverou prijal taký život a udalosti v ňom, aké ti Boh vo svojej prozreteľnosti pripravil.
Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.
K: Oroduj za nás, svätý Jozef.
Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.
Modlime sa:Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

Pozvánka na modlitebné stretnutia v Nitre

Srdečne vás pozývame na modlitbové stretnutie ctiteľov Škapuliarskej Panny Márie, ktoré sa uskutoční v roku 2020 v kláštore sestier Karmelitánok Dieťaťa Ježiša v Nitre, na ulici Východná 6 od 17.00 hod. Stretnutie bude viesť bosý karmelitán. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar. 

Spomienka na p. Michala Mikušku

vo štvrtok 6. februára 2020 uplynie 10 rokov od odchodu o. Michala Mikušku OCD do Otcovho domu…My sme na neho s láskou a vďačnosťou spomínali už v sobotu 1. februára pri sv. omši na Karmeli-OCDS v Bratislave (o. Michal zomrel v prvú sobotu februára 2010). Sv. omšu celebroval náš nový kandidát, o. Štefan Smetana.

Na podnet a osobnú prosbu niektorých spolusestier som sa trochu “pohrabala” v archíve (v počítači) a tak Vám posielam podrobnejší životopis o. Michala Ondreja od Matky Ježišovej (Mikušku), ako aj jeho veľmi cenný vlastný životopis (pred vstupom k bosým karmelitánom r. 2007), parte… Prikladám aj niekoľko fotografií z jeho života v Karmeli (OCDS a OCD) – aby sme si my “starší”  a trochu dlhšie kráčajúci po karmelskej ceste mohli pospomínať na túto vzácnu osobnosť, a aby sa tí “mladší”, ktorí ho osobne nepoznali, mohli trochu oboznámiť so životom tohto vzácneho človeka s láskavým, štedrým srdcom i láskavým humorom, kňaza, rehoľníka…, starostlivého a štedrého duchovného otca! Jeho život bol bohatý na Božie milosti a dobrodenia, ale aj na mnohé obete, kríže a trápenia, odriekania a úskalia totalitného režimu…

Spojme sa v modlitbách, vo vďačnej spomienke na o. Michala, poďakujme Pánovi za dar jeho bohatého, skromného a obetavého života i za jeho láskavosť, dobrosrdečnosť a dobročinnosť voči nám…

Prajem Vám všetkým – aj celej karmelitánskej rodine na Slovensku – veľa Božieho požehnania a milostí na ceste odovzdanosti, vytrvalosti a dokonalosti, na ceste do náručia Pána Ježiša i Panny Márie, Kráľovnej a Matky Karmelu! Nech sa za nás a za celý Karmel na Slovensku prihovára aj náš milovaný duchovný otec a dobrodinec – o. Michal od Matky Ježišovej! 
Pax Christi!
S modlitbou v srdci a objatím Vaša sestra Mária (od Najsv. Srdca Ježišovho)

  • 1
  • 2
  • 4

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov