Autor: adminbb

Plesajte Božou radosťou

v prípade, že by ste chceli podporiť našich bratov v košiciach-Lorinčiku možete tak urobyť na číslo účtu s poznámkou “milodar pre kláštor” SK4102000000002649349054

Pokoj je v Bohu

v prípade, že by ste chceli podporiť našich bratov v košiciach-Lorinčiku možete tak urobyť na číslo účtu s poznámkou “milodar pre kláštor” SK4102000000002649349054

Boh sám stačí

v prípade že by ste chceli podporiť naše sestry v Košiciach, môžete tak urobyť na číslo účtu s poznámkou “milodar pre kláštor” SK58 1100 0000 0026 2884 2050

Kvet Karmelu

v prípade že by ste chceli podporiť naše sestry v Košiciach, môžete tak urobyť na číslo účtu s poznámkou “milodar pre kláštor” SK58 1100 0000 0026 2884 2050

Bóg sam wystarcza 2. časť

Z ufnością i miłością

Modlitba vďaky

v prípade že by ste chceli podporiť naše sestry v Košiciach, môžete tak urobyť na číslo účtu s poznámkou “milodar pre kláštor” SK58 1100 0000 0026 2884 2050

Deviaty deň (13.december)

Svätý Ján od Kríža, hoden našej úcty, ty si z Božej moci konal v živote zázraky a aj dnes vyprosuješ milosti tým, čo sa obracajú na Teba.

Prebuď v našich srdciach horúcu túžbu po svätosti. Pomôž nám začať nový život na slávu Boha, na spásu duší a na naše posvätenie. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

Pane Ježišu Kriste, ty si na ceste utrpenia a opovrhnutia urobil sv. Jána od Kríža svojím nasledovníkom. Na povzbudenie verných a obrátenie hriešnikov oslávil si ho zázrakmi. Učiň milostivo, aby sme pre jeho zásluhy statočne znášali utrpenie a opovrhovanie jedine pre tvoju lásku.

Nech nás neustále sprevádza ochrana Panny Márie a sv. Jozefa, aby sme vždy všetku nádej vkladali do teba a v Oltárnej sviatosti nachádzali útechu a pomoc. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov