Autor: adminbb

prianie 2019

Nech Vám naplní srdce hlboký pokoj a nekonečná dôvera v Toho, ktorý sa narodil nespoznaný v tichu noci v biede a prešiel všetkými ťažkosťami a utrpením, aby sa stal oporou pre každého z nás a prameňom šťastia a oslobodenia od každého zla… Nech Vám narodený Pán sveta a vesmíru oblaží Vaše srdcia rosou svojej dobroty a lásky. To Vám prajú bosí karmelitáni, bosé karmelitanky a svetsky rád Bosých karmelitánov 

SVÄTÁ ZEM (s karmelitánskymi miestami)

16. 2. (ned.) – 24. 2. (pon.) 2020   (cca 8,5 dňa)

púť organizuje cestovná kancelária AWERTRAVEL

v spolupráci s rádom Bosých karmelitánov
kontakt v prípade záujmu o púť:

Katarína Pohronská OCDS, 0903 777 282
pohronska.katarina@gmail.com

Miloš Viktorín OCD, 0911 489 805  milos.viktorin@gmail.com

Cena: 705,- €

V cene je zahrnuté: 
– letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň

– 8 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 7 x večera (v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením) 

– doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom 

– odborný sprievodca – kňaz

– servisné poplatky (napr. príplatok za transfer busom na/z letiska –> Bratislava-Viedeň)

V cene nie je zahrnuté: 
–  obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- € vrátane  AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá: pre skvalitnenievýkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch francúzskych kostolov – Páter      Noster, Galikantum a kostol sv. Anny  (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)

Možný príplatok:

– komplexné cestovné  poistenie vrátane storna zájazdu:  
krytie do výšky 80 % stornopoplatku 18,- €/os.

Program púte:

1.deň/ned.: v poobedňajších hodinách stretnutie v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema.

2.deň/pon.:  Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, presun do Jeruzalema– Západný múr /múr nárekov/, hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.

3.deň/ut.: Presun do Haify, cestou zastávka – Muchraka alebo Keren Karmel,  na juhovýchodnom vrchole Hory Karmel, pripomína miesto boja medzi prorokom Elijášom a Baalovými a Aštertinými prorokmi. Je tu kostol sv. Elijáša, ktorý je spravovaný karmelitánskym rádom.  Z vyhliadkovej terasy je krásny výhľad na Izrael. Hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej – Stella Maris, potok Siah: Karmelitáni postavili v roku 1200 ich prvý kostol (st.Brocardus) v oblasti potoka Siah, nachádzajúceho sa na západnom krídle Hory Carmel. Je otvorený pre verejnosť. Cestou do Galilei zastávka v meste Akko – ležiace na severnom pobreží Izraela neďaleko Haify. Aj keď nie je práve najznámejším mestom, ktoré sa ľudom vybaví v spojení so Svätou zemou, patrí k najväčším kultúrnym a historickým pamiatkam tejto blízkovýchodnej krajiny. 

4.deň/str.: Výstup na horu Tábor,  prehliadka kostola Premenenia.  Nazaret – Bazilika Zvestovania a  kostol sv.Jozefa, Kláštor Bosých karmelitánok. Kána Galilejská –  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.

5.deň/štv.: Hora Blahoslavenstiev, Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra, Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra./20,-USD/, plavba loďou po Genezaretskom jazere /10,-USD/

6.deň/piat.: Jeruzalem – prehliadka mesta, návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.

7. deň/sob.: Getsemanská záhrada a  Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta – Krížová cesta (Via Dolorosa),  Bazilika Božieho hrobu, Kalvária – Golgota.

8.deň/ned.: prehliadka Betánie – Lazárov hrob, návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, Hora pokušenia, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet  Massada a  Qumrán.

9.deň/pon.: Betlehem – Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov.  Popoludní  odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne. Transfér na Slovensko do Bratislavy 

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.


Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

foto sv. zem foto z https://www.awertravel.sk

KRÍŽ VEDIE Z PRÍTMIA DO SVETLA

Edita Steinová spájala vo svojom viac než 50-ročnom živote veci na prvý pohľad nezlučiteľné. Židovskú krv a hrdosť s príslušnosťou k nemeckému národu. Záujem a štúdium výsostne teoretických vied (filozofie) s obetavou frontovou pomocou raneným vojakom. Život v klauzúrnom kláštore s vedeckou činnosťou. Ale najmä dokázala po období straty viery v Boha uskutočniť spojenie svojho života s Kristovým životom skrze puto, ktorým je kríž. 

Prešla cestu od zvykovo preţívaného tradičného židovstva, cez fascináciu fenomenológiou, po stretnutie sa s vierou, ktorá postupne jej v živote svietila a prežiarila všetko. V centre tohto svetla bol Kristus na kríži, ktorý priťahuje, vysvetľuje, ale aj oslepuje. Medzníkom v jej živote bola jej po- zemská rozlúčka s blízkym priateľom Adolfom, keď práve spôsob prijatia tejto bolestnej udalosti jeho manţelkou ju nasmerovala bližšie ku stretnutiu s Kristom. 

Onedlho sa stretla s krížom v podobe neprijatia od vlastnej matky, keď sa rozhodla dať sa pokrstiť. Ešte smelšie odhodlanie vstúpiť za múry kláštora odsúvala tak dlho, ako sa len dalo. Kríž objala aj vtedy, keď pred ňou, kvôli jej pôvodu, zamykali dvere univerzity a nedovolili jej habilitovať sa. Začiatok života v rehoľnej komunite s dôrazom na poslušnosť a pokoru vie- dol túto zrelú ženu, rokmi zvyknutú na samostatnosť, ku konštatovaniu, že „je dokonca ľahšie dať sa s Kristom pribiť na kríž, než sa s ním stať malým dieťaťom“. 

V tých mnohých chvíľach, keď zažívame, že ľudia sa o nás už nezaují- majú, ba dokonca aj Boh na nás akoby už zabudol, v tých chvíľach kríža opustenosti, Terézia verila i dúfala a dodávala si odvahu slovami: „viem, že ma ́Niekto ́ drží a preto som pokojná a v bezpečí“. Postupne sa stotožňova- la so skutočnosťou, že kríž a noc viery znamenajú nepochopenie aj seba sa- mého, pocit opustenosti a vnútornej prázdnoty otázky o zmysle života a kaž- dodenného úsilia. 
Mohla si zamilovať tento kríž, alebo žiť vo vedomí, že sa odťahuje od toho, ktorý kríž neodmietol, od Krista. 

Nakoniec sama vstúpila do dejín spásy, keď nasadla na vlak, ktorý (nielen) ju odviezol na miesto, ktoré pre katov znamenal koniec nenávide- ných s prívlastkom ́Untermenschen ́, pre ňu však bránu, ktorou sa vstupuje do Kráľovstva svetla získaného Krížom. 

páter Miloš Viktorín OCD 

Pieseň o Edite Stainovej v Taliančine

8. Stretnutie ctiteľov škapuliara

Dnes, 27. júla 2019 sa na Starých Horách konalo VIII. celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Spolu s pútnikmi z celého Slovenska sa zúčastnili všeky Karmelitánske komunity bratia, sestry, laici a aj agregovane komunity. Hosťom, hlavným celebrantom a kazateľom bol Mons. Marek Forgač, Košicky pomocný biskup. Na tomto stretnutí sme mali možnosť opäť si viac prehĺbiť náš vzťah k Panne Márii a význam škapuliara v našom živote. Na tomto linku si môžete vypočuť celú sv. omšu z baziliky.
https://www.lumen.sk/archiv-play/112581
Kázeň začína od 47:13 min. a pokračuje do 63:00 – veľmi odporúčam!!! 🙂
Na začiatku nahrávky je aj krátky telefonický rozhovor o škapuliari a tomto stretnutí 😉

Zdroj: archív Rádia Lumen

9. Deň novény

18.03.

Svätý Jozef, nebeský Otec ťa poveril úlohou starať sa o Ježiša a jeho matku. Keď si túto úlohu splnil, ako verný a pokorný sluha, nenápadne odchádzaš z tohto sveta. Ako bol tichý a nenápadný tvoj život, tak bola tichá a nenápadná aj tvoja smrť. Svätý apoštol Ján spomína, že Ježiš sa na začiatku svojej verejnej činnosti vydal do Kafarnauma „spolu s Máriou a učeníkmi”. Z toho vyplýva, že Boh si ťa už povolal k sebe. Odišiel si do domu Otca vtedy, keď Ježiš bol ešte v Nazarete. Pri tvojej smrti bola teda Mária aj Ježiš, a preto si sa stal patrónom dobrej smrti.

Svätý Jozef, prosíme ťa, staraj sa o nás nielen počas nášho života, ale najmä v hodine našej smrti, aby sme zomierali v spoločenstve s tebou, Ježišom a Máriou, a tak šťastne prešli z tejto zeme do domu nášho Otca a spolu s tebou mohli velebiť Boha naveky.

Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.

K: Oroduj za nás, svätý Jozef.

Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.   

8. Deň novény

17.03.

Svätý Jozef, podľa Božej vôle si sa stal osobitným pestúnom Božieho syna na zemi, a teda aj Svätej cirkvi, ktorá je Kristovým mystickým telom. Ako si sa staral o Svätú rodinu v Nazarete, tak sa podľa Božej vôle staráš o veľkú rodinu, ktorou je Katolícka cirkev. Ako deti Cirkvi ťa prosíme, pomáhaj nám svojím príhovorom u Boha vo všetkých našich hmotných a duchovných potrebách. Svätá Terézia z Avily, tvoja veľká ctiteľka, ktorá v tebe videla majstra a učiteľa modlitby ako aj starostlivého pestúna vo svojich rôznych potrebách a zažívala tvoj účinný príhovor, nás poúča, že každý, kto ťa prosí o pomoc, bude vyslyšaný. Pomáhaj nám vždy v našom každodennom živote, aby sme mohli prekonať všetky ťažkosti a bezpečne kráčať po ceste spásy.    

Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.

K: Oroduj za nás, svätý Jozef.

Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať 
pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.  

7. Deň novény

16.03.

Svätý Jozef, príbeh tvojho života nám ukazuje, že bol poznačený mnohými skúškami a ťažkosťami. Mal si nielen ťažkú prácu, ale aj veľké starosti. Čo všetko si pretrpel počas Máriinho Božieho materstva, pred narodením Ježiša v Betleheme, v priebehu úteku do neznáma a pobytu v Egypte! Boh ťa viedol namáhavou cestou, musel si prijímať ťažké rozhodnutia. Ty si však vedel, že počiatkom múdrosti, čiže schopnosti správneho úsudku vo všetkom je Božia láska. Neustúpil si pred ťažkosťami, ale dôveroval si Božej sile, múdrosti a dobrote. A nesklamal si sa. Svojím príkladom nás vzdelaných i jednoduchých učíš, kde treba hľadať pravú múdrosť. Prosíme ťa, aby si nám všetkým vyprosil čnosť pravej múdrosti, najmä v ťažkých chvíľach, aby sme si vybrali nie to, čo je ľahké a príjemné, ale to, čo je dobré a priblíži nás k Bohu.

Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.

K: Oroduj za nás, svätý Jozef.

Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

6. Deň novény

15.03.

Svätý Jozef, tvoja práca ti neprinášala veľa zisku, dokázal si to však prijať s pokorou a dôstojnosťou a uspokojiť sa aj s málom. Pán Ježiš, ktorý sám zažil túto atmosféru života v Nazarete, viedol tiež chudobný život. Chudobu odporúčal aj svojim učeníkom a mládencovi túžiacemu ísť za ním radil, aby predal všetko, čo má, a nasledoval ho. Inokedy vystríhal pred nebezpečenstvom bohatstva. Svätý Jozef, ty si sa dokázal uspokojiť so skromným spôsobom života, nauč nás, aby sme nepripisovali prílišnú dôležitosť materiálnym dobrám a pochopili, že skutočne bohatý je ten, kto môže nazvať svojím bohatstvom samého Boha.

Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.

K: Oroduj za nás, svätý Jozef.

Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

5. Deň novény

14.3.

Svätý Jozef, tvojím každodenným chlebom bola namáhavá práca tesára. Púšťal si sa do nej, aby si zabezpečil rodinu a vykonával si ju starostlivo, aby diela tvojich rúk dobre slúžili ľuďom. Prácu si nepovažoval za poníženie. Vedel si, že každá dobre vykonaná práca môže byť nádherným zvelebením Boha. Preto si každý pracovný úkon a každý pohyb tela pod horúcim palestínskym slnkom zapájal do svojho vnútorného života a zvelebenia Boha. Pomáhaj nám v námahách všedného dňa, aby sme aj my v ťažkostiach nášho života nachádzali účinný prostriedok na zvelebenie Boha, posväcovali seba samých a prinášali úžitok tým, medzi ktorými žijeme.  

Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.

K: Oroduj za nás, svätý Jozef.

Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

  • 1
  • 2
  • 7

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov