4. Deň novény k sv. Terézii od Ježiša (Avilská)

Modlitba: 

Dobrý Otče, ty si dal svätej Terézii zažiť, že Ježiš prebýva ako Kráľ v strede jej duše, a ona sa naučila žiť v jeho spoločnosti a učinila ho svojím najvernejším Priateľom; prosíme ťa, na jej príhovor vypočuj našu prosbu, ktorú ti dnes predkladáme…, a daj, aby sme aj my vnútorne zažili, že sme „obývaní“ a že sa môžeme vo všetkých svojich potrebách obracať na Ježiša vo svojom vnútri. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

3. Deň novény k sv. Terézii od Ježiša (Avilská)

Ježiš je náš najlepší vzor, brána ku všetkým milostiam, živá kniha, v ktorej môžeme čítať svoj i jeho život, dvere, cez ktoré sa nám odhaľujú všetky Božie tajomstvá. Preto je prítomný vo všetkých stupňoch modlitby. Začiatočníkom Terézia odporúča, „nech sa duša postaví pred Ježiša Krista a nech sa usiluje zamilovať sa do jeho svätého človečenstva tým, že bude stále o ňom uvažovať“; za pokročilých považuje tých, „ktorí zotrvávajú v tejto vzácnej spoločnosti“. Vyzýva človeka, nech by bol na akomkoľvek stupni modlitby, aby nezabúdal rozjímať o „Pašiách a o Kristovom živote, pretože prostredníctvom neho nám vzišlo a vzchádza všetko dobro“. Terézia je tak presvedčená o svojom postoji, že neváha vstúpiť do polemiky s duchovnými autormi tých čias, ktorí obhajujú názor, že pri kontemplatívnej modlitbe je nevyhnutné opustiť všetko stvorené, dokonca aj Ježišovo človečenstvo. Sama zažila, že aj v stave duchovného manželstva sa duša „neoddeľuje od Krista, ale sa zdržuje stále pri ňom, a to veľmi obdivuhodným spôsobom, kde sa božské a ľudské nachádza stále spolu v jej spoločnosti“. 

​Terézia plne dozrieva, keď jej ľudskú bytosť prenikne a úplne zaplaví Ježiš Kristus. Už na tejto zemi môže človek „žiť v Bohu“ a Boh môže „žiť v človeku“.

Litánie k sv. Terézii od Ježiša

Modlitba: 

​Otče, ty si dal svätej Terézii svojho Syna ako živú Knihu, v ktorej mohla čítať všetku pravdu, a Ježiš sa jej tak stal dôverným životným spoločníkom; prosíme ťa, na jej príhovor vypočuj našu prosbu, ktorú ti dnes predkladáme…, a daj aj nám túžbu po poznaní tvojho Syna, aby sme si veľmi zamilovali jeho sväté človečenstvo a stále zotrvávali v jeho spoločnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

2. Deň novény k svätej Terézii od Ježiša (Avilská)

Modlitba:

Dobrý Bože, svätá Terézia sa s tebou často v samote stýkala ako s dôverným Priateľom a ty si jej dal milosť, že sa stala služobníčkou tvojej lásky; prosíme ťa, na jej príhovor vypočuj našu prosbu, ktorú ti dnes predkladáme…, a daj aj nám túžbu po modlitbe ako po dôvernom priateľstve s tebou, aby sme zakusovali tvoju lásku a v tvojej láske rástli. Prosíme o to skrze Krista, nášho Pána. Amen.

1. Deň novény k svätej Terézii od Ježiša (Avilská)

Modlitba: 

Bože, večný Otče, ty si dal svätej Terézii milosť smädu po tebe, takže ťa neustále hľadala a túžila po stretnutí s tebou; premenil si jej život tak, že sa podobala na teba; prosíme ťa, na jej príhovor vypočuj našu prosbu, ktorú ti dnes predkladáme…, a daj aj nám túžbu ísť za tebou a vzdávať sa všetkého, čo nie je podriadené tebe, aby aj náš život bol vyžarovaním tvojej slávy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Novéna k Terézii od Ježiša (Avilská)

Karmelitánska rodina na Slovensku sa rozhodla modliť novénu k sv. Terézii Avilskej novou formou. Klauzúrne Karmelitánky z Detvy natočili krátke videá, kde hovoria o živote tejto veľkej svätice a ponúkajú jej pohľad na Krista cez zamyslenia a modlitbu. Zároveň takouto formou pozývajú k modlitbe a hlbšiemu prežívaniu viery v našich životoch. 

Pri tejto príležitosti založila karmelitánska rodina aj YouTube kanál s názvom Bosí Karmelitáni na Slovensku, v ktorom vyzývajú veriacich, aby do komentárov písali svoje prosby. Tieto videá zdieľajú aj na sociálnych sieťach. Novéna k sv. Terézii Avilskej sa začne v utorok 6. októbra a skončí 14. októbra.

Sv. Terézia z Avily, veľká svätica karmelitánskeho rádu, sa narodila 28. marca 1515 v Avile v Španielsku. Keď mala dvadsať rokov, vstúpila do Kláštora Vtelenia v Avile a urobila veľké pokroky na ceste evanjeliovej dokonalosti. Keď sa rozhodla reformovať rád, stretali ju mnohé ťažkosti a prekážky. Posilnená Božou milosťou ich však všetky statočne znášala z lásky k Pánovi. 

V roku 1562 založila v Avile prvý reformovaný kláštor a v ňom prijala meno Terézia od Ježiša. Napísala duchovné spisy, v ktorých ukazuje cestu zjednotenia s Bohom a vydáva svedectvo o hlbokých mystických zážitkoch. Zomrela v Albe de Tormes 4. októbra 1582. Za svätú ju vyhlásil pápež Gregor XV. v roku 1622 a Pavol VI. dňa 27. septembra 1970 za učiteľku Cirkvi.

Zdroje: www.bosikarmelitani.sk / /www.facebook.com/bosi-karmelitani/ YouTube/bosikarmelitani na slovensku

9. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša s Lisieux

Každý z nás má nejaké predstavy o večnosti a o nebi. Vieme si ich dokonale alebo len matne predstaviť. A vôbec, premýšľame občas nad večnosťou?

Svätá Terézia, daj nám pochopiť Boží zámer s každým z nás a s každým stvorením na tejto zemi – veľkú Božiu túžbu spasiť a premeniť všetko, čo vyšlo z Jeho Stvoriteľských rúk.

8. Deň noveny k sv. Terézii od Dieťaťa Ježisa z Lisieux

Hádam niet človeka na tomto svete, ktorý by neprešiel vo svojom živote „tmavou dolinou“ utrpenia. Každá bolesť však prináša určité ovocie, ktoré sme možno ešte neodkryli. Nech nám svätá Terézia svojím príkladom pomáha, ako máme premieňať naše každodenné ťažkosti na zdroje duchovného rastu.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov