Malí budú súdení s mimoriadnou miernosťou. A malými môžeme zostať dokonca aj vtedy, keď budeme zastávať tie najvyššie funkcie a aj keď budeme žiť veľmi dlho. Aj keby som zomrela až vo veku osemdesiatich rokov a bola by som v Číne či kdekoľvek na svete, dobre viem, že by som zomierala rovnako malá, ako som dnes.

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Smrť každého človeka je nepreniknuteľným tajomstvom, neopakovateľnou skúsenosťou, v ktorej sa sústreďuje a v celej výraznosti objavuje skúsenosť pominuteľného života. Svátá Matka Terézia z Kalkaty sa stretávala takmer denne so smrťou. Veľa o nej rozprávala. „Pred niekoľkými mesiacmi sme chodili po Kalkate a odniesli sme päť alebo šesť osôb, ktoré boli vyhodené na ulicu. Všetky boli v zúfalom stave. Preto sme ich vzali do Domu pre zomierajúcich a opustených. Medzi nimi bola drobnučká starenka, ktorá sa kvôli podvýžive nachádzala na prahu smrti. Povedala som sestrám: Vy sa postarajte o ostatných, ja sa postarám o ňu. Bola som už skoro pripravená, aby som ju položila na posteľ, keď ma vzala za ruku a na jej tvári sa objavil krásny úsmev. Povedala iba: Ďakujem – a zomrela. Uisťujem vás, že ona mi dala oveľa viac než ja jej. Darovala mi svoju vďačnú lásku. Hľadela som dlho na jej tvár a pýtala som sa seba samej: Čo by som robila ja v jej situácii? A poctivo som si odpovedala: Určite by som urobila všetko, čo by som len mohla, aby som na seba upútala pozornosť. Ona však bola taká vďačná, ani stopy po sebaláske. Bola taká veľkodušná!“

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov