Ak máme hrôzu z diablov, tak iba preto, že si ju sami spôsobujeme tým, že lipneme na poctách, na majetku a na rozkoši. Sami sme vinní, že nás premáhajú našimi vlastnými zbraňami a že im sami vkladáme do rúk zbraň, ktorou by sme sa mali proti nim brániť.

sv. Terézia od Ježiša

Človek má reálne možnosti, ako sa vzoprieť diablovi, ale nikdy to nedokáže sám. Môže sa mu vzoprieť iba a výlučne Ježišovou mocou, mocou jeho sviatostí a kríža, z výšky ktorého bol padlý anjel porazený. Každý, kto pohŕda touto nedoceniteľnou pomocou Ježiša prítomného vo sviatosti pokánia a v Eucharistii, skôr či neskôr padne. Diabol dokáže smrteľne zasiahnuť iba toho, kto na sebe nepracuje a kto mu sám dáva do ruky zbraň tým, že sa poddáva svojim žiadostiam. Ak sa necháme vtiahnuť do intríg a ohovárania, padlý anjel na nás zaútočí intrigami a ohováraním. Ak sa oddávame žiadostivosti tela a siahame po nevhodnej literatúre či filme, zaútočí na nás nečistými predstavami, začne narúšať našu modlitbu a hlboko zraní náš cit pre čistotu srdca. Ak sa bezmyšlienkovite ženieme za peňažným ziskom, a pritom zabúdame na to, čo je v živote najdôležitejšie, potom peniaze udusia lásku v našej rodine, oslabia jej vzťahy, uzavrú nás do egoizmu a spôsobia početné pády.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov