Nesúďme, a nebudeme súdení. Všetkých nás klame vonkajší tieň vecí; tu na zemi stojíme pred nepreniknuteľnými tajomstvami, ktorých pravdu pozná jedine sám Stvoriteľ.

sv. Terézia Benedikta od Kríža

Pravda o človeku sa skrýva v jeho srdci. Často si mylne namýšľame, že poznáme seba aj iných. Aby sme mohli spoznať srdce, musíme prejsť ohňom skúšok, ktoré umožňujú vidieť pravdu, ktorá je v ňom ukrytá. Práve to mal na mysli biblický mudrc, keď napísal: „A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, vodil štyridsať rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst“ (Dt 8, 2-3). Uvažoval o tom aj žalmista a kládol si otázku: „Kto však pozná všetky svoje poblúdenia?“ A keď sa presvedčil, že človek len s ťažkosťami dokáže vidieť seba pravdivo, prosil Boha: „Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem“ (Ž 19, 13). Aby sa mohlo odhaliť to, čo je skryté v srdci, Duch Svätý – tvorca duchovnej zrelosti – dopúšťa alebo dokonca sám pripravuje udalosti, ktoré otriasajú životom, rúcajú doterajší poriadok a povzbudzujú k bdelosti a k tomu, aby sme si položili dôležité otázky a uskutočnili dôležité rozhodnutia.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov