Pokiaľ je človek obklopený múdrymi ľuďmi a múdrymi knihami, zdá sa mu, že aj on sám niečo vie a znamená. Keď je však ponechaný sám na seba a nemá žiadnu oporu zvonku, stráca o sebe ilúzie a ocitne sa, ako sa hovorí, zoči-voči Bohu, a spozná svoju vlastnú biedu.

sv. Rafael od sv. Jozefa

Ježiš nás sprevádza po cestách pozemského života a zahŕňa nás múdrosťou potrebnou k rastu. Môžeme ju spoznať rôznymi spôsobmi. Môžeme ju nájsť v úkazoch a javoch prebiehajúcich v prírode. Tento vonkajší prameň múdrosti je cenný, lebo sa nám predkladá v obrazoch. Priam hmatateľne, prostredníctvom zmyslov, sa môžeme dotknúť nejakej pravdy alebo tajomstva. Ježiš nám svoju múdrosť odovzdáva aj prostredníctvom vnútorných vnuknutí, vnútorného svetla a poučenia. Tento vnútorný spôsob stretnutia s Božou múdrosťou je tajomný, ale súčasne nesmierne účinný. Zanecháva v našom vnútri stopy, ktoré zostávajú nadlho, niekedy aj na celý život. Ježiš sa prispôsobuje individuálnym a neopakovateľným črtám každej ľudskej bytosti. Iba On nás pozná do hĺbky a preniká nás. Umožňuje nám zakúsiť a pochopiť tajomstvá, ktoré dokážeme odovzdať iným iba vo veľmi malej miere. Ale najcennejším prameňom múdrosti je a navždy zostane Ježišovo učenie, a najmä príklad jeho života. Tento prameň nič nenahradí.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov