Bosí bratia Preblahoslavenej
Panny Márie z hory Karmel

"Plný som horlivosti za Pána Boha zástupov!"

Aktuality


Dnes je to presne mesiac od slávnosti sv. Terézie od Ježiša (z Avily) 😇
Preto vám ponúkame možnosť započúvať sa do uvažovania o Teréziinom diele CESTA DOKONALOSTI.Text napísala naša kamoška Monika Zumríková Kekeliaková a číta
Read more.
6. Deň novény k sv. Terézie od Ježiša
Modlitba:  Otče, ty si nám dal najväčšie prikázanie lásky a svätá Terézia toto prikázanie naplnila tým, že milovala blížneho láskou
Read more.
5. Deň novény k sv. Terézie od Ježiša
Modlitba:  ​Bože, svätá Terézia sa ti úplne darovala a tak si ju mohol premeniť v seba; prosíme ťa, na jej
Read more.
4. Deň novény k sv. Terézii od Ježiša (Avilská)
Modlitba:  Dobrý Otče, ty si dal svätej Terézii zažiť, že Ježiš prebýva ako Kráľ v strede jej duše, a ona sa
Read more.

Zaujímavosti


Audio

Video

Knihy

Misie

Galéria

Povolanie

Novinky

Mapa

Email


Je bláznovstvom chcieť byť anjelom, keď sme ľuďmi. Len si pomyslime, že máme telo, a to vôbec nie je také zlé.

sv. Terézia od Ježiša

Svätá Terézia od Ježiša bola veľká mystička i veľká realistka. Často dávala rady typu: „Pi odvar z divokej ruže, pomáha pri bolestiach močového mechúra.“ Rozdávala predpisy na dobrý lekvár, pomáhala ošetrovať ľudí s omrzlinami. Svojmu bratovi, ktorý trochu preháňal s umŕtveniami, jednoducho napísala: „Bohu je milšie tvoje zdravie ako tvoje umŕtvovanie.“ Sama výborne varila a vôbec jej neprekážalo, aby uprostred kuchynského zhonu prežívala mystické stavy. Raz povedala svojim sestrám: „Dcéry moje, odvahu! Keď vás poslušnosť posiela konať vonkajšie práce, buďte si isté, že aj v kuchyni, medzi hrncami a panvicami je Pán s vami a zvonku i zvnútra vás posilňuje.“ O nasledovaní svätých hovorila: „Sú pre nás o jedno číslo väčší.“ Mali by sme sa naučiť rozlišovať, ktorých svätých sme schopní nasledovať a ktorých nie! Nie všetci a nie všetko je pre nás dostupné.“ Keď na ňu útočili ostražití a prehnane starostliví ľudia, hovorila o svojej milovanej chudobe: „Terézia a tri dukáty – to nie je nič, ale Boh, Terézia a tri dukáty – to je všetko.“

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov