Bosí bratia Preblahoslavenej
Panny Márie z hory Karmel

"Plný som horlivosti za Pána Boha zástupov!"

Aktuality


Pozvánka na modlitebné stretnutia v Nitre
Srdečne vás pozývame na modlitbové stretnutie ctiteľov Škapuliarskej Panny Márie, ktoré sa uskutoční v roku 2020 v kláštore sestier Karmelitánok Dieťaťa Ježiša v
Read more.
Spomienka na p. Michala Mikušku
vo štvrtok 6. februára 2020 uplynie 10 rokov od odchodu o. Michala Mikušku OCD do Otcovho domu…My sme na neho
Read more.
Nové na stránke MISIE v Afrike
Na stránke www.bosikarmelitani.sk sme spustili niečo o našej misii v Afrike v štátoch Burundi a Ruanda. Misie medzi pohanmi ako
Read more.
prianie 2019
Nech Vám naplní srdce hlboký pokoj a nekonečná dôvera v Toho, ktorý sa narodil nespoznaný v tichu noci v biede
Read more.

Zaujímavosti


Audio

Video

Knihy

Misie

Galéria

Povolanie

Novinky

Mapa

Email


Neraz som sa musela zachraňovať myšlienkou, že na poslednom súde všetko vyjde najavo.

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Keď človek opustí tento dočasný svet, Ježiš mu udelí mimoriadne svetlo, aby mohol v jedinom okamihu uvidieť a pochopiť zmysel svojej existencie, zmysel udalostí, utrpenia a skúšok; aby uvidel a pochopil neustálu a vernú lásku, ktorou bol milovaný, nezmyselnosť a zlo každého hriechu a každého zla; aby prenikol do tajomstva vzťahu k iným ľuďom, aby poznal, ako veľa vecí v ich živote záviselo práve od neho a ako aj jeho vlastný život závisel od prítomnosti iných, známych i neznámych. Všetky tajomstvá srdca budú odhalené a vyjdú najavo. Jednoducho sa úplne ukážu dočasné i večné dejiny konkrétneho človeka aj s ich najvzdialenejšími dôsledkami. Ukáže sa pravda o človeku. A vtedy dochádza k najdôležitejšiemu okamihu stretnutia. Ježiš prosí človeka, aby sám zhodnotil svoj život, čiže aby zaujal svoj postoj k tejto zjavenej pravde. Dáva mu na to všetky potrebné schopnosti. Človeka obklopuje dokonalé svetlo, ktoré mu umožňuje uvidieť všetko v pravde. Ja nesúdim nikoho – hovorí Ježiš. „Slovo, ktoré som hlásal, bude ho súdiť v posledný deň“ (Jn 12, 48). Ak sme boli kresťanmi, mali sme svetlo evanjelia a náuku Cirkvi; ak sme neboli kresťanmi, mali sme svetlo svedomia – to je tiež Božie svetlo pre ľudí.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov